...

Aktiviteter

Grendalagets arrangementer
Lokalt bevertningssted
Frøya kommunes arrangementer
Omvisning i festningsanleggene fra 2. verdens krig.
 
Naturopplevelser
Frøya har en flott sykkelnatur
 
 
Fiske
Bær og multer
Soling og bading

...
Titran Rorbu- og Sjøsportsenter
7268 Titran, Frøya

Booking/Info:
(+47) 90 83 59 94
(+47) 99 20 92 84

E-mail.: titran.rorbuer@titran.no